Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 Тодор Бориславов Бонев - редовен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Йоланда Зографова, тема: Агресията в училище като междуличностен феномен 

Павлина Василева Стоянова - редовен докторант по Статистика и демография, научен ръководител проф. д-р Катя Владимирова, тема: Българската емиграция след 2000 г.: Демографски и икономически измерения

Траянка Бойкова Григороваредовен докторант по Обща психология, научен ръководител доц. д-р Максимка Рашева, тема: Алекситимия, депресивност и перфекционизъм при пациенти с хранителни разстройства

Калина Венелинова Крумова - редовен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова, тема: Личностни характеристики и ценностни ориентации за рисковото поведение на пътя

Любомир Руменов Драганов - редовен докторант по Обща психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир

Емилия Илийчева Тихова - задочен докторант по Психология на труда и инженерна психология, научен ръководител доц. д-р Лидия Василева, тема: Психична готовност за адаптация в ситуация на промяна при служители

Сезгин Мюмюн Бекир - задочен докторант по Обща психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир, тема: Жизнени позиции и сценарии в професионалната реализация на личността

Анелия Стефанова Марковска - задочен докторант по „Обща психология“, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; тема: Времева перспектива и жизнено планиране във възрастта на възниквашата зрелост

Полина Цветанова Гудева - задочен докторант по „Социална психология“, научен ръководител проф. д-р Йоланда Зографова;  тема: Ролята на междуличностните отношения за себе-ефикасността 

 

Цветан Иванов Петков - задочен докторант по Обща психология, научен ръководител проф. д-р Румяна Божинова;  тема "Аз-концепция и Аз-ефективност"

 

Ирена Сашова Георгиева задочен докторант по Социология, научен ръководител доц. д-р Елица Димитрова; тема: "Нагласите към родителството във фокуса на семейните политики и променящите се джендърни взимоотношения в семейството. Международен сравнителен анализ"

 

Цвятко Георгиев Георгиев - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; 

Катя Пенева Милева - докторант по Обща психология на самостоятелна подготовка, научен консултант проф. д-р Румяна Божинова, тема: Партньорските отношения и субективното благополучие при двойки с различен партньорски статус

 

Развитието на Института за изследване на населението и човека при БАН е силно свързано с работата с млади специалисти. Институтът предлага възможности за писане на докторски дисертации и дипломни работи на студенти, специализиращи в областта. Те могат да ползват наше ръководство за дипломни, курсови и дисертационни работи, наши разработки, публикации и консултации.

ИИНЧ разполага с авторски адаптирани методики за психологични изследвания.

Учените в института развиват и приложна дейност, свързана с обучение и тренинги в сферата на социалната компетентност.

Специалистите от Института за изследване на населението и човека предлагат тренинги в следните сфери:

Департамент „Психология"

 • Водене на преговори
 • Комуникативни умения
 • Непосредствено общуване и рефлектиране на процесите в общуването
 • Решаване на конфликти
 • Самоутвърждаващо се поведение
 • Изграждане на екипи и екипна съвместимост
 • Насърчаване на сътрудничеството
 • Групов процес и групова динамика
 • Управление на промяната
 • Лидерство и мотивиране на персонала
 • Снемане на стрес и психично напрежение
 • Решаване на кризите на идентичността
 • Справяне с агресията в училище
 • Зависимост от психоактивни вещества: фактори и превенция
 • Формиране на мотивация за учене и развитие през целия живот

Департамент „Демография"

 • Предоставя консултации и експертизи за състоянието и развитието надемографските процеси на компетентните органи на управление в страната и на неправителствени организация
 • Учени участват като експерти в работни групи на равнище министерства и други държавни ведомства и в органите на местното самоуправление
 • Популяризира своите изследвания в научни списания и масмедиите

За тренингите се изготвят индивидуални оферти, съобразени с конкретните желания на клиента.

При интерес можете да се свържете с нас на:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
tel.: 0887 123 999