Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Любомир Драганов - редовен докторант по Обща психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир; тема: „Жизнени истории и вяра в справедлив свят. Изследване на тематичния наратив при лица от различни възрастови групи“

Дияна Добрева-Христова - редовен докторант по Консултативна  психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; тема: Специфики и форми на психологично консултиране в две професионални групи:артисти и програмисти

Полина Гудева - задочен докторант по „Социална психология“, научен ръководител проф. д-р Йоланда Зографова;  тема: Ролята на междуличностните отношения за себе-ефикасността  

Ирена  Георгиева задочен докторант по Социология, научен ръководител доц. д-р Елица Димитрова; тема: "Нагласите към родителството във фокуса на семейните политики и променящите се джендърни взимоотношения в семейството. Международен сравнителен анализ"

 

Мария  Соколова - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Диана Бакалова, тема: Влияние на стила на привързаност върху възпитателните практики на майки - жертви на домашно насилие

 

 Йоанна  Драгнева - задочен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова, тема: Включеност на българите в чужбина в социално-политическия живот в страните на пребиваване и мотивация за връщане в България

Анет Маринова-Митова -  задочен докторант по Педагогическа и възрастова психология, научен ръководител проф. д-р Катя Стойчева, тема: Личностно развитие на учениците в контекста на училищните практики

Ани Гиргицова - задочен докторант по Психология на труда и инженерна психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир

Силвия  Иванова - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева

Валентина Долмова - редовен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова

Емил Георгиев - редовен докторант по Социална психология, научен ръкйоводител проф. д-р Йоланда Зографова

Еница Пчеларова - редовен докторант по Социология, научен ръководител проф. д-р Илона Томова

 

Развитието на Института за изследване на населението и човека при БАН е силно свързано с работата с млади специалисти. Институтът предлага възможности за писане на докторски дисертации и дипломни работи на студенти, специализиращи в областта. Те могат да ползват наше ръководство за дипломни, курсови и дисертационни работи, наши разработки, публикации и консултации.

ИИНЧ разполага с авторски адаптирани методики за психологични изследвания.

Учените в института развиват и приложна дейност, свързана с обучение и тренинги в сферата на социалната компетентност.

Специалистите от Института за изследване на населението и човека предлагат тренинги в следните сфери:

Департамент „Психология"

 • Водене на преговори
 • Комуникативни умения
 • Непосредствено общуване и рефлектиране на процесите в общуването
 • Решаване на конфликти
 • Самоутвърждаващо се поведение
 • Изграждане на екипи и екипна съвместимост
 • Насърчаване на сътрудничеството
 • Групов процес и групова динамика
 • Управление на промяната
 • Лидерство и мотивиране на персонала
 • Снемане на стрес и психично напрежение
 • Решаване на кризите на идентичността
 • Справяне с агресията в училище
 • Зависимост от психоактивни вещества: фактори и превенция
 • Формиране на мотивация за учене и развитие през целия живот

Департамент „Демография"

 • Предоставя консултации и експертизи за състоянието и развитието надемографските процеси на компетентните органи на управление в страната и на неправителствени организация
 • Учени участват като експерти в работни групи на равнище министерства и други държавни ведомства и в органите на местното самоуправление
 • Популяризира своите изследвания в научни списания и масмедиите

За тренингите се изготвят индивидуални оферти, съобразени с конкретните желания на клиента.

При интерес можете да се свържете с нас на:

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
tel.: 0887 123 999