Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Психология на развитието и здравето“
(02) 979 34 12

Доц. д-р Мария Атанасова-Трифонова – ръководител секция - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Йорданка Лалова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Евелина Богданова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Анна Александрова-Караманова - annaalexandrova@yahoo.com

В секцията се изучават психологичните предпоставки за учене и развитие през целия живот; българската специфика на възрастовия период 18–25 г. „възникваща зрелост“ (emerging adulthood) и личностните особености на юноши с проблемна употреба на психоактивни вещества. Разработват се проекти, свързани с изучаване на вниманието, възприятието, паметта, развитието на понятията и проблеми в обучението в детска възраст; на екзекутивните функции и стратегиите на обработка на информация на стимули с различна емоционална стойност при деца с типично и атипично развитие. Осъществява се ръководство на проект на УНИЦЕФ „Стандарти за ранно детско развитие“. С невропсихологични и психофизиологични методи се проучват съотношенията между мозъчните механизми и поведението при деца с хиперактивност и разстройство на вниманието и при възрастни с нарушена физиология на съня, както и латерализацията на мозъчните функции в норма и при патологични процеси. Провежда се изследване върху ролята на мозъчната кора за регулацията на изправения строеж при сетивен конфликт.

Проекти
,,Мозъчно-корово управление на спокоен стоеж при сетивен конфликт“ – ръководител проф. д-р Б. Димитров;
,,Изследване на четивните способности на деца от начална училищна възраст“ – ръководител проф. д-р Б. Димитров;
,,Психологичен тип и развитие на личностния потенциал през жизнения цикъл“ – ръководител доц. д-р Е. Пенчева;
„Личностни особености при юноши, проблемно употребяващи наркотици“ – ръководител доц. д-р Е. Пенчева;
,,Възрастова валидизация на стандарти за ранно детско развитие и учене от 0–36 месеца на УНИЦЕФ“ (Age validation study of early childhood development and learning standards – UNICEF) – ръководител гл. ас. д-р М. Атанасова;
,,Екзекутивни функции и стратегии за обработка на различни категории стимули с емоционално съдържание от деца с Аспергер синдром, хиперактивност-дефицит на внимание и Даун синдром“ – ръководители гл. ас. д-р М. Атанасова и гл. ас д-р Б. Александрова.

Разработвани методики
● Въпросник на Дейвид Кирси за определяне на темперамента (Г. Карастоянав, Е. Пенчева, И. Димитров).

Избрани публикации
Александрова, Б. (2008). Екзекутивни функции в детска възраст. Психологични изследвания, 1, 245–262, ISSN 1311-4700.
Alexandrova, B., Bogdanova, E., Vasileva, L., Baban, A., Kallay, E. (2009). Comparative Analysis of Positive Health Indicators between Bulgarian and Romanian Adolescents. In Proceedings of the South-East European Regional Conference of Psychology, Bulgarian Journal of Psychology, 3-4, 12-24, ISSN 0861-7813.
Александрова, Б., Богданова, Е. (2011). Психологични затруднения и субективно здраве при юноши на 11, 13 и 15 години – І част, Психологични изследвания, кн. 1, 19–36, ISSN 1311-4700.
Александрова, Б., Богданова, Е. (2011). Свързано със здравето качество на живот – сравнителен анализ при български и румънски юноши. В: Сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 763–769, ISSN 0861-7813.
Atanassova-Trifonova, M. (2011). Patterns of appraisal of happiness and fear: different perspectives of adolescents and young adults. In Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A.,Nersessian, N.J. (eds) European Perspective on Cognitive Science, New Bulgarian University Press, ISBN. 978-954-535-660-5.
Атанасова-Трифонова, М. (2011). Метафоризация, телесност на познанието за емоции в перспективата на развитие. В: Сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 245–249, ISSN 0861-7813.
Димитров, Б., М. Николова, П. Петров, Сл. Славчев. (2008). Верификация, анализ и третиране на промените в съня при затруднено дишане по време на сън. Психологични изследвания, 1, 231–243, ISSN 1311-4700.
Димитров, Б., П. Петров, Сл. Славчев. (2008). Психофизиологично изследване на сънния дефицит при пациенти с обструктивна сънна апнея. Българско списание по психология, 1–4, 613–621, ISSN 0861-7813.
Kalonkina, A., Lalova, Y. (2008). Differences in the emotional state of healthy children and children with impaired abilities to learn in elementary school“, In Proceedings of the Second European Congress of Early Prevention in Children with Verbal Communications Disorders, 316-321, ISBN 978-86-81879-22-1.
Лалова, Й., А. Калонкина. (2011). Сравнително изследване на зрителната перцепция на невербални стимули при деца от началното училище с и без нарушения в способността за учене. В: Сборник научни доклади от VІ национален конгрес по психология, Българско списание по психология, 3–4, 584–90, ISSN 0861-7813.
Пенчева, Е. (2010). Ученето в перспективата на развитието през жизнения цикъл. Психологични изследвания, 1, 21–36.
Пенчева, Е. (2011). Възрастова динамика на креативността. Българско списание по психология, 3–4, Сборник научни доклади от VІ Национален конгрес по психология, София, 18.–20.XI. 20011, 311–316, ISSN 0861-7813.