Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“
(02) 979 30 02

Доц. д-р Ергюл Таир – ръководител секция;  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Катя Стойчева  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл.ас. д-р Росица Рачева -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Зорница Тоткова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Татяна Йорданова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Калина Попова – психолог –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Христо Христов – психолог –  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
д-р Сезгин Бекир - постдокторант по национална програма "Млади учени и постдокторанти" -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
д-р Елена Цанкова - изследовател по Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ) -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Любомир Драганов – редовен докторант
Анет Маринова - задочен докторант
 
Секция Психология на личността и методология на психологичното измерване

Доц. д-р Ергюл Таир – ръководител секция

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проф. д-р Катя Стойчева

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

Гл.ас. д-р Росица Рачeва

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.ас. д-р Зорница Тоткова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Гл.ас. д-р Татяна Йорданова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Ас. Калина Попова

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Христо Христов – психолог

mail21A021 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
clipart-cv-1 Автобиография

д-р Сезгин Бекир - постдокторант по национална програма "Млади учени и постдокторанти" 

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 д-р Елена Цанкова - изследовател

mail21A021  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Учените в секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване" са фокусирани върху изучаване на съществени аспекти на регулацията на поведението на човека и методологията на измерването й.
Актуално разработваните проекти са ориентирани към изследване на личността в нейното развитие. Специално място е отделено на идентичността в различните възрастови периоди, на субективното преживяване на външността в младежка възраст, на индивидуалното развитие и изява в рамките на актуалната училищна среда.
В същото време се разработват проблеми с по-общ характер като влиянието на индивидуалните особености върху психичното благополучие и здраве, във връзка със значими жизнени събития, с партньорски отношения, както и влиянието им върху ситуационната регулация на поведението. В центъра на вниманието на секцията са също основните личностни измерения и инструментите за тяхното оценяване.
В междукултурен план се изучават ценностите и вярата в справедлив свят, а също индивидуалните нагласи към актуални обществени проблеми, като засиления процес на миграция в света.
ПЛАНОВИ ТЕМИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
ЛИЧНОСТ И ВЯРВАНЕ В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ (2018-2019)
Ръководител: доц. д-р Eргюл Таир

Проучва се фундаменталната потребност от справедливост, като се разграничават две основни форми, при които в български контекст е налице по-ниско общо вярване, че светът е справедлив и по-висока оценка, че отделният човек е третиран справедливо. В емпиричен план се извеждат възрастови, полови и личностни различия, които подсилват вярването в справедлив свят, съдействайки за изграждането на представата за подреден и предсказуем свят. С възрастта слабо се снижава вярването в справедлив свят, като жените декларират по-високи стойности в сравнение с мъжете. Личностните черти емоцинална стабилност, доброжелателност (насоченост към другите) и отвореност към нов опит/интелект съдействат за по-силно вярване в справедлив свят и допринасят за ефективното справяне с негативните събития и оптималното функциониране на личността.

ФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ, ВЯРА В СПРАВЕДЛИВ СВЯТ И ПСИХОЛОГИЧНО БЛАГОПОЛУЧИЕ (2016-2017)
Ръководител: доц.д-р Ергюл Таир
Най-значимо научно постижение за 2017 г.

Проследява се влиянието на функционалните ценности и вярването в справедлив свят върху психологичното благополучие. Резултатите от емпиричното изследване свидетелстват за значими различия в моделите за социализация, като по-младите хора и мъжете демонстрират по-висока ориентация към лични цели и толерантност към несправедливостта, което е предпоставка за по-успешно справяне с предизвикателствата в живота чрез инвестиции в индивидуални цели. По-възрастните и жените са по-чувствителни към несправедливостта и ценят по-високо социалните взаимоотношения, развитието и нормативните ценности, което е предпоставка за по-позитивна интерпретацията на жизнените събития. Психологичното благополучие отразява адаптацията на личността, като се установява, че оптималното функциониране, изразяващо се в намирането на смисъл и постигане на целите, развиваване на компетентността и позитивните взаимоотношения се определят от основните цели в живота, свързани с развитието, с по-доброто разбиране и усвояване на физическата и социалната среда, със създаването и поддържането на подкрепящи междуличностни отношения.

От мета-анализ на емпиричните данни към теоретичен синтез на познанията НИ ЗА ТВОРЧЕСКАТА МОТИВАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА (2019-2020)
Ръководител: проф. д-р Катя Стойчева

След поредица от емпирични изследвания за адаптация на скалата за творческа мотивация на Пол Торанс (Стойчева, Щетински, Попова, 2006) и оценка на надеждността и валидността на българската форма на скалата при деца и възрастни (Стойчева, Щетински, Попова, 2008), настоящият проект си поставя за цел да синтезира данните от българските и чуждестранни изследвания с цел обобщаване на психологическото знание за конструкта „творческа мотивация" и разгръщане на теоретичната му обосновка.

ЛИЧНОСТ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ
Ръководител: гл. ас. д-р Зорница Тоткова (2016-2019)

Проектът има за цел да проучи връзката между личностните характеристики и рисковото поведение на пътя.

КОГНИТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ И ЛИЧНОСТНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЛИЦА С ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. ВРЪЗКИ С РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2018-2021)
Ръководител: гл. ас. д-р Росица Рачева

Пътнотранспортните произшествия (ПТП) и последствията, свързани с тях са сред най-актуалните проблеми в световен мащаб. Актуалните тенденции сочат, че ако не се предприемат спешни мерки, до 2030 година смъртните случаи, свързани с инциденти на пътя ще са седмата основна причина за смъртност в света. Изследванията и данните в национален и световен мащаб показват, че основният фактор за възникване на ПТП е човешка грешка. Сред най-честите причини за участие в ПТП е употребата на психоактивни вещества (ПАВ). Управлението на моторни превозни средства (МПС) под влиянието на алкохол или наркотици покачва вероятността от рисково поведение на пътя, както и вероятността от сериозни наранявания и смърт. Изследванията в тази сфера извеждат високата концентрация на алкохол в кръвта и комбинацията на алкохол и дроги като категории, които са изключително тясно свързани с висок риск от ПТП. Въпреки, това, връзката между характеристиките на водачите на МПС, които употребяват проблемно алкохол и/или дроги и тяхното фактическо рисковото поведение на пътя е сред областите на изследване, в които познанието е оскъдно. Ето защо целта и задачите на планираното изследване са насочени към проучване на връзката между употребата на ПАВ, личностните особености и когнитивното функциониране на индивида и тяхната връзка с рисковото поведение на пътя.

ЛИЧНОСТ, СОЦИАЛНИ МЕДИИ И ПРЕДПОЧИТАНИЯ КЪМ БРАНДА (2019 – 2022)
Ръководител: гл. ас. д-р Таня Йорданова

Настоящият проект цели да проучи ролята на личностните характеристики (потребност от уникалност, потребност от емоции, потребност от познание, иновативност и др) и социалните медии по отношение на потребителските предпочитания към конкретни брандове.

ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

СТИЛ НА ШОФИРАНЕ И РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ НА ПЪТЯ (2017 – 2019)
Ръководител: гл. ас. д-р Зорница Тоткова

Целта на проекта е концептуализиране на конструкта стил на шофиране и адаптиране на методика за оценка на стила на шофиране. Финансиран по Програма за подпомагане на младите учени, Българска академия на науките.

ЛИЧНОСТ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИ ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В СТРАНАТА: НАУЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ ПОДХОДИ (2019 – 2022).
Научен ръководител: доц. д-р Ергюл Таир
Ръководител на проект: д-р Сезгин Бекир

Настоящият проект цели да изведе ролята на личностните характеристики (его състояния, житейски позиции, стил на социално взаимоотношение и др.), които се развиват от ранно детство и определят не само индивидуалното развитие, но и професионалната реализация. Въз основа на научните резултати ще се предложат някои практически подходи като част от решаването на проблемите с по-ниското образование и слабата професионална реализация на лица от уязвими групи. Ще се приложат, разработят и адаптират методики за оценка на личността, субективното усещане за кариерен успех и стил на социални взаимоотношения при ученици, учители и родители. Разработеният методически инструментариум може да бъде полезен на различни образователните институции, общинските центрове за кариерно ориентиране и структурите на Агенцията по заетостта при оценка на личностния потенциал за развитие на младежите и разработване на стратегии и програми за професионална реализация и за превенция на безработицата. Проектът се финансира от Министерство на образованието и науката на Република България чрез Национална програма „Млади учени и постдокторанти", одобрена с Решение на Министерски съвет № 577 от 17 август 2018 г.

МЕТА ТОЧНОСТ НА ПЪРВИТЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОНЛАЙН (2020 – 2022)

Ръководител: д-р Елена Цанкова
Продължителност: 24 месеца
Финасиране: 120 000 лв.
Финансираща организация: Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа" (Петър Берон и НИЕ), Фонд научни изследвания към Министерството на образованието и науката на Република България

Първите впечатления оказват силно влияние върху поведението на личността. В днешно време значителна част от комуникацията се осъществява онлайн и това придава особена важност на първите впечатления, формирани в интернет. С цел подобряване на комуникацията и избягване на недоразуменията си заслужава да се проучат и разберат първите впечатления, които се създават онлайн. Чрез bottom-up подход проектът ще изследва в серия от експерименти различни фактори, които определят колко добре разбираме първите впечатления, които създаваме за себе си в интернет.

ПОВИШАВАНЕ НИВОТО НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ЧРЕЗ РАЗРАБОТВАНЕ НА НОВИ МЕТОДИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ НА ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (2017 – 2018).
Ръководител: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова
Участници: гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева

Проектът цели актуализиране на методиките за оценка на психологическата годност на водачи на МПС. Финансиран от приоритетна ос 5 „Техническа помощ" на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 -2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Бенефициент МТИТС.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА (2018 – 2020)
Ръководител: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова
Участници: гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева
Проектът има за цел да анализира причините за емиграция в различните български общности и страни, да очертае моделите на адаптация, както и да генерира идеи за нови политики от страна на българската държава, насочени към хората, които живеят извън страната. Научно-изследователски проект, възложен с ПМС № 315, обн. ДВ бр. 107/28 декември 2018 г.

ВЗАИМОВРЪЗКА МЕЖДУ ПСИХО-СОЦИАЛНИ И ЕПИГЕНЕТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЛИЦА С ПРОБЛЕМНА УПОТРЕБА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА (2018 – 2021)
Базова организация: Институт по физиология на растенията и генетика, БАН
Ръководител: гл. ас. д-р Емилия Кръстева
Участници: гл. ас. д-р Росица Рачева, д-р Цвета Райчева, гл. ас. д-р Теодора Тасева-Минева, Яна Младенова, Стилиана Симеонова

Научно-изследователски проект цели да се направи комплексен анализ на някои психо-социални и епигенетични характеристики при две групи от лица с проблемна употреба на психоактивни вещества (такива, които постъпват в програми за лечение с опиеви агонисти и такива, които са на лечение в програми свободни от вещества) както и да се сравнят техните характеристики с тези на лица от общата популация. Изследванията ще бъдат проведени с помощта на съвременни методи, между които: оценка на качеството на живота (с помощта на генеричния въпросник на СЗО WHOQOL-BREF), установяване на наличието или отсъствието на травматични събития през живота на изследваните лица чрез въпросника BTQ (Brief Trauma Questionnaire), qRT-PCR анализ на генната експресия и бисулфитно секвениране за установяване на метилирането на специфични генни райони, както и методи за статистическа обработка на пoлучените данни. Изпълнението на проектните дейности се очаква да има както научно-фундаментална, така и приложна стойност. Научно-изследователски проект КП-06-Н25/5, финансиран от Фонд Научни изследвания към Министерството на образованието и науката.

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ И НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ – МЕХАНИЗМИ, МОТИВИ И ФОРМИ (2017 – 2018)
Ръководител: проф. д-р Йоланда Зографова
Участници: проф. д-р Антоанета Русинова-Христова, доц. д-р Диана Бакалова, гл. ас. д-р Виктория Недева-Атанасова, гл. ас. д-р Зорница Тоткова, гл. ас. д-р Росица Рачева, ас. Борян Андреев

Проектът цели идентифициране на причините за агресия в училище. Финансиран от Министерство на образованието и науката.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ В РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА (КОНСУМАЦИЯ НА АЛКОХОЛ, СЕКСУАЛНА АКТИВНОСТ И ЗАСЕДНАЛ НАЧИН НА ЖИВОТ) (2020-2022)
Проект в рамките на Споразумението за научно сътрудничество между Институт за изследване на населението и човека-БАН и Институт по антропология „Франциск И. Райнер" Румънска академия (ЕБР)
Ръководител от българска страна: доц.д-р Ергюл Таир
Ръководител от румънска страна: ст.н.с. I ст. Корнелия Рада

Редица изследвания представят негативните влияние на ирационалната консумация на алкохол, рисковото сексуално поведение и заседналия начин на живот върху здравето на младите хора, като се отчита значимата роля на индивидуалните фактори. Целта на проекта е да проучи психологическите фактори, определящи рисковото поведение на младите хора от Румъния и България, наред със създаването на образователни програми, насърчаващи здравословния начин на живот, като се вземат предвид индивидуалните характеристики и специфичните мотиви, които отразяват семейния живот и културния контекст.

ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Tair, E. (2019). Belief in a just world: Perspectives, psychological approaches and research results. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 5 (2), 216-226.
Tair, E., Popova, K. (2019). Values, belief in a just world and the flourishing of Bulgarian adolescents. Psychological research, 22(3), 657-680.
Таир, Е., Гуева, В. Попова, К. (2016). Ценностите на личността през погледа на функционалната теория: Изследване в България. Психологични изследвания, 2, 65-84.
Stoycheva, K., Popova, K. (2019). Tolerance/Intolerance of Ambiguity. Assessing Its Perceived Importance. Psychological Research, Volume 20, Number 3, 629-640.
Stoycheva, K. (2011) Intolerance, uncertainty, and individual behaviour in ambiguous situations. In: K. Stoycheva and A. Kostov (Eds.) A Place, a Time and an Opportunity for Growth. Bulgarian Scholars at NIAS (pp. 63-73). Veliko Tarnovo: FABER Publishing House.
Stoycheva, K. (2010) Tolerance for ambiguity, creativity, and personality. Bulgarian Journal of Psychology, 1- 4 (SEERCP2009, 30.10-1.11.2009, Sofia; Conference Papers, Part Two), pp. 178-188.
Рачева, Р. Тоткова, З. (2020) Надеждност и валидност на метод за оценка на екзекутивни функции при водачи на моторни превозни средства. Behav. Sci. 10, 37. DOI: 10.3390/bs10010037
Рачева, Р., Тоткова, З. (2018) Когнитивни характеристики, свързани с управлението на моторни превозни средства. Психологични изследвания, том 21, кн.2, стр. 195-209, ISSN 1311-4700
Рачева, Р. (2017). Фактори, свързани с формиране на проблемна употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст. Психологични изследвания, том 20, кн. 1, стр.85-94, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online).
Тоткова, З. (2014). Възприет родителски стил и привързаност. Психологични изследвания, 17,2, с. 480-487.
Totkova, Z. (2016). Symbolic interactionism and the perceived style of parenting. Qualitative Sociology Review, ISNN1733-8077.
Yordanov, T. (2018). Relationship between Innate Consumer Innovativeness and Attitude to an Innovative Product – Mediating Role of the Perceptions of Usefulness and Ease of Use - In: Z. Nikitovic, D. Markovic and C. D'Arconte (Ed), Succesful Implementation of Information Technology: IT, Marketing Education and Business Working Together for Business success. London, UK: Silver and Smith Publishers, 333-345. ISBN: 978-1-9993029-0-0.
Yordanova, Т. (2019). Inherent Consumer Innovativeness: Essence, Dimensions and Gender Differences. Papers of BAS. Humanities and Social Sciences, 6(1), 98-109. ISSN (Print) 2367-6248; ISSN (Online) 2603-4832.
Йорданова, Т. (2019). Адаптация на кратката скала за потребност от уникалност (CNFU) в български социокултурен контекст. Психологични изследвания, 22(2), 485-503. [Yordanov, T. (2019). Adaptation of the Short Scale of Need for Uniqueness (CNFU) in Bulgarian Socio – Cultural Context. Psychological Research, 22(2), 485-503] ISSN (Print) 0205-0617; ISSN (Online) 2367-9174.
Бекир, С., Таир, Е. (2018). Въпросници за изследване на его състоянията и житейските позиции. Психологически изследвания, Том 21, Книжка 2, Декември 2018, 137-150, ISSN 1311-4700 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
Бекир, С. (2018). Индивидуални и професионални различия в житейските позиции. Сборник с доклади от 17-та Международна научна Конференция „Приложната психология: възможности и перспективи". Варненски свободен университет. Университетско издателство, Юни 2018, 372 – 387, ISSN 1314 -0507
Bekir, S., Tair, E. (2019). The role of the ego states for subjective career success in different occupations. Psychological Research. Vol. 22, No 3:799-814. ISSN 0205-0617 (Print) ISSN 2367-9174 (Online)
Tsankova, E., Vanman, E. J., & Kappas, A. (2018). Interaction of stereotypical trustworthiness, facial resemblance, and group membership in the perception of trustworthiness and other traits. Journal of Trust Research, 8, 31–44. https://doi.org/10.1080/21515581.2018.1453824
Tsankova, E. & Kappas, A. (2016). Facial skin smoothness as an indicator of perceived trustworthiness and related traits. Perception, 45, 400–408. https://doi.org/10.1177/0301006615616748
Krumhuber, E. G., Swiderska, A., Tsankova, E., Kamble, S. V., & Kappas, A. (2015). Real or artificial? Intergroup biases in mind perception in a cross-cultural perspective. PLoS ONE 10, e0137840. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0137840

МОНОГРАФИИ

Стойчева, К. (2018). Де Домие Смит и творческото мислене, София, Парадигма, с. ISBN 978-954-2634-86
Тази книга хвърля мост между литературата и психологията на творчеството. По-специално, тя използва идеите и методите, с които си служи психологията на творчеството, за да очертае един нов подход към литературната творба. Методологията на изследване на творческото мислене, разработена от Е. Пол Торанс, се прилага за анализ на разказа на Джеръм Д. Селинджър «Синият период на де Домие-Смит». Освен новият, необичаен прочит на познатия разказ на Селинджър, книгата предлага и опознаване на най-важните умения за творческо мислене.
 
Таир, Е. (2011). Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. С., Емайви Консулт, 187 с.
[Tair, Е. (2011). The Faces of Happiness. Personality, Occupational and Cross-cultural differences in Psychological Well-being. S., MIV Сonsult, 187 pages] ISBN 978-954-2987-01-7.
В книгата са представени отделни изследователски подходи, чрез които авторът се опитва да опише субективните и професионалните измерения на психичното благополучие. В поредица от изследвания е разкрита опосредстващата роля на личността, както и въздействието на редица трудови и социални фактори. Проследени са междукултурните различия и благополучието, които са илюстрирани чрез сравнително изследване сред младежи от няколко страни. 
 
Божинова, Р., Таир, Е. (2011). Обективни и субективни измерения на медийната реалност. Психологични аспекти на медийните въздействия. С., Изд. БГ книга, 247 с.
[Bozhinova, R., Tair Е. (2011). Objective and Subjective Media Reality Dimensions. Psychological aspects of media influence. S., "Bulgarska Kniga" Press, 247 pages] ISBN 978-954-8628-20-4.
Монографията поставя в центъра на вниманието връзката медии – индивид. Анализирана е медийната среда и нейния потенциал за психологично въздействие. На базата на собствени емпирични изследвания, авторите илюстрират психологичния ефект на негативните медийни съдържания - на насилието в медиите, на информацията за бедствия, за негативни социални събития. Отделено е специално място на субективната представа на младите хора за реалността, формирана под влияние на медиите. Анализирано е индивидуалното възприемане на конкретни медийни съдържания. Разкрита е модериращата роля на личностни особености като търсене на преживявания, склонност към агресия, тревожност, оптимизъм, възрастови и полови особености.