Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция „Психология на личността и методология на психологичното измерване“
(02) 979 30 02

Доц. д-р Ева Папазова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  
Гл.ас. д-р Росица Рачева -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл.ас. д-р Зорница Тоткова -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Калина Попова – психолог – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Христо Христов – психолог – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Траянка Григорова - редовен докторант
Мартин Ценов - редовен докторант
Мария Иванова – задочен докторант
Татяна Предова - задочен докторант
Кръстю Петров - задочен докторант
Сезгин Бекир - задочен докторант
Цветан Петков - задочен докторант
Катя Милева - докторант на самостоятелна подготовка

Секцията е ориентирана към изучаване на равнищата и механизмите на регулация на поведението на човека и методологията на измерването. Фокусирана е върху проблемите на: ценностната система на съвременния българин; психосоциалната идентичност (национална, европейска); връзката на индивида с виртуалната реалност, психичното здраве и благополучие; междукултурните сравнения; основните личностни измерения и инструментите за тяхното оценяване.

Проекти
,,Създаване на многодименсионален личностен въпросник, подходящ за оценка и подбор на персонал“ ръководител доц. Д. Щетински;
,,Ценностите на съвременния българин в периода 1993-2005“ – ръководител проф. д-р К. Байчинска;
,,Психологически аспекти на съвременното нестинарство в България“ – ръководител проф. д-р К. Байчинска;
,,Информираност и нагласи на индивида към актуални обществени проблеми – междукултурни различия“ (международен колектив: България, ИИНЧ, БАН – САЩ, Center for Slavic and East European Studies, Ohio State University, Columbus) – ръководител доц. д-р Р. Божинова;
,,Религиозна убеденост на личността и стратегия за субективно благополучие“ – ръководител доц. д-р Р. Божинова;
,,Щастие, удовлетвореност от живота и психично благополучие: взаимовръзки, равнища и локус на стимулите в български контекст“ – ръководител доц. д-р М. Бакрачева;
„Аз-ът във връзка с личностните особености и родителските стилове“ – ръководител доц. д-р Маргарита Бакрачева;
,,Взаимовръзки на психичното благополучие с родителските поведения и личностните характеристики на децата“ – ръководител доц. д-р М. Рашева;
,,Идентичност, акултурация и психологично благополучие при малцинствените групи на българските граждани от турски произход, българомохамедани и холандски граждани с турски произход“ – (международен колектив: България, ИИНЧ, БАН – Холандия, Департамент по кроскултурна психология, Университет в Тилбург) – ръководител от българска страна доц. д-р Е.Таир;
,,Етническа толерантност в бизнес среда: Нагласи на работодателите и отношение на българи, турци, роми към труда и професионалната реализация“. Национален конкурс „Млади учени – 2011 г.“, Фонд „Научни изследвания“ – МОМН, с ръководител доц. д-р Ергюл Таир.

Разработвани методики
● Модификация на метод за измерване на перфекционизъм – Multidimensional perfectionism Scale by Frost, Marten & Rosenblate, 1990 (М. Рашева);
● Въпросник за изследване на нагласите към трафика на хора (Р.Божинова, Е. Таир);
● Адаптация на метода за изследване на професионалното афективно благополучие и психично здраве на P.Warr, 1991 (Е. Таир);
● Адаптация на въпросника за измерване на родителски стрес по Аби (К. Байчинска, Т. Танева);
● Въпросник за измерване на степента на стрес, свързан с поддържане на идентичността (М. Стефанова-Бакрачева);
● Въпросник за измерване на степента на изграденост на осемте сили на Аз-а по Ериксън (М. Стефанова-Бакрачева);
● Въпросник за измерване на стила на идентичност (М. Стефанова-Бакрачева);
● Въпросник за измерване на функциите на идентичността (М. Стефанова-Бакрачева).

Избрани публикации
Байчинска, К. (2010). Психичното благополучие на българина в европейска перспектива. Психологични изследвания, 2, 199-212, ISSN 1311-4700.
Байчинска, К. (2009). Активното въображение като метод на себепознание и себеизмение. Психологични изследвания, 1, 117–134, ISSN 1311-4700.
Бакрачева, М. (2008). Преоткриване на психосоциалната идентичност в консултативната практика. Българско списание по психология, 2, 17–33, ISSN 0861-7813.
Бакрачева, М., Д. Бакалова. (2011).Теоретична рамка за изследване на виртуалната идентичност като компонент от психосоциалната идентичност на е-потребителя. Българско списание по психология, 1–2, 63–82.
Божинова, Р. (2011). Медийната реалност в аспекта на индивидуалното и