Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Възпроизводствени процеси и структури на населението“
(02) 979 67 90

Доц. д-р Елица Димитрова – ръководител секция; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Илона Томова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Доц. д-р Татяна Коцева – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Стоянка Черкезова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Станислава Николова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Любомир Стойчев – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Спас Ташев -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Калина Илиева – демограф – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Изследванията на учените в секцията са насочени в следните основни направления: раждаемост, репродуктивно поведение и репродуктивно здраве, семейно-брачна динамика и сексуална култура, взаимоотношения между половете, семейно планиране и семейна политика, структури и остаряване на населението, смъртност на населението и причини на умиране, преживяемост и жизнен потенциал на населението, моделиране и прогнозиране на населението, здравно поведение, социално-икономически и демографски последици от стареенето на населението.

Проекти
,,Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни измерения“ – ръководител доц. д-р Е. Димитрова;
,,Населението на малките етнически групи в България през 20 в.“ – ръководител гл. ас. д-р В. Додунекова;
,,Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура (R.E.D. Rrom)“ – ръководител доц. д-р И Томова;
,,История и култура на ромите“, финансиран от Столична община, програма ,,Култура“, № РД-56-556/01.06.2011 г.. Спечелен като съфинансиращ Международен проект „Възстановяване на европейските измерения на ромския език и култура“ R.E.D. Rrom“, Contrat commun n. 2009–2163 / 001–001 CU7 MULT7“ – ръководител доц. д-р И Томова;
,,Идентифициране и редуциране на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и останалото население – сравнение на случаите България, Италия, Румъния и Словения“ – ръководител доц. д-р И. Томова;
,,Намаляване на предразсъдъците като източник на конфликти между роми и не роми (REDUPRE)“ – ръководител доц. д-р И. Томова;
„Промени в идентичността на ромите в следкомунистическия период“ – ръководител доц. д-р И. Томова;
,,Пронатализъм и социална политика в България след 1990 г.“ – ръководител доц. д-р Т. Коцева;
„Социодемографските профили на младите хора (нагласи, ценности и поведения) в България след 1990 г.“ – ръководител доц. д-р Т. Коцева
,,Възрастните хора в България – възможности за социално включване в контекста на техните нагласи и потребности“ – ръководител ас. С. Черкезова.
„Имиграционна политика и демографски перспективи на България“ – ръководител проф. П. Найденова;
„Бъдещата възрастна генерация в България“ – ръководител проф. П. Найденова;
„Проблеми на подготовката за живот извън институциите на възпитаниците на ДДЛРГ“ – ръководител доц. д-р З. Тонева.

Избрани публикации
Димитрова, Е. (2011). Промени в раждаемостта в България – поведенчески и ценностни измерения. София, АИ „Проф. Марин Дринов“, с. 208.
Kotzeva, T. Women’s Identity and Social Policy in Bulgaria Before and After 1989. In: Katsikas, S. (Ed.) Bulgaria and Europe: Shifting Identities. London: ANTHEM Press; pp.79-91. ISBN-13: 978 1 84331 846 0 (e-book ISBN-13: 978 1 84331 826 6).
Томова, И. (2010). Здравето и ромската общност, анализ на ситуацията в Европа: Предварителен национален доклад – България. Madrid : FSG, 2009. 146 p. ISBN: 978-84-692-5537-7.
Томова, И., Николова, С. (2011). В огледалото на различието: здравен статус и достъп на ромите до здравеопазване. София : АИ „Проф. М. Дринов“, с. 340.