Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Секция ,,Икономическа и историческа демография“
(02) 979-30-27

Проф. д-р Кремена Борисова-Маринова, ръководител секция – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. публикации 
Проф. д.ист.н. Щелиян Щерионов – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Проф. д-р Катя Владимирсва
Доц. д-р Венцислав Мучинов – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Даниела Ангелова – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Камелия Лилова –   Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Гл. ас. д-р Адриана Христова
Ас. Силвия Николова - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Ас. Николай Цеков – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Евелин Йорданова – задочен докторант
Павлина Стоянова - редовен докторант


Изследванията на учените в секцията са насочени в няколко основни направления. Изследва се влиянието на бързо изменящите се в съвременната ситуация икономически фактори върху възпроизводството на населението и развитието на демографските процеси и структури. Анализират се репродуктивните нагласи, новите форми на семеен живот, вътрешната и външната миграция и тяхната детерминираност от демографски, социално-икономически и други характеристики и фактори. Разработват се проучвания на историко-демографското развитие на населението, обитаващо българските земи.


Проекти
,,Въведение в историческата демография на българските земи през Възраждането“ – ръководител проф. д.ист.н. Щ. Щерионов;
,,Гръцкият печат от ХІХ век–извор на демографската история на българските земи през Възраждането“ – ръководител проф. д.ист.н. Щ. Щерионов;
„Демографската политика на България в периода 1878–1912 г.“ – ръководител проф. Щ. Щерионов;
,,Бракът по българските земи през ХІХ век (до 1878 г.)“ – ръководител гл.ас. д-р Д. Ангелова;
,,Особености на семейството в Източна Европа в контекста на съвременните европейски тенденции“ – ръководител проф. д.с.н. М. Сугарева;
„Външна миграция и промени в семейството в България през периода 1992–2011 г.“ – ръководител проф. М. Сугарева;
,,Миграционна политика на Османската империя в българските земи през XIX в. (до 1878 г.)“ – ръководител гл. ас. д-р В. Мучинов;
,,Състояние и перспективи пред демографския потенциал на малките села в България“ – ръководител гл. ас. Николай Цеков;
,,Развитие на млади изследователи в областта на демографията“ – ръководител доц. д-р Кр. Борисова-Маринова.
„Работната сила в България – образователна структура и прогноза (1985–2020 г.)“ – ръководител доц. д-р Кр. Борисова-Маринова;
„Фактори за продължителност на живота в добро здраве в България“ – ръководител доц. д-р Кр. Борисова-Маринова.
Избрани публикации
Борисова-Маринова, К. (2011). Различия по пол в равнищата на икономическата активност в България. София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, с. 212.
Борисова-Маринова, К., Моралийска-Николова, С. (2011). Режимът на възпроизводство на населението в България и отражението му върху предлагането на работна сила (2005-2030). София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, с. 334.
Николова, М. (2011). Социално-демографски последици от статуса на жените на пазара на труда в България в началото на ХХІ век.- София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, с. 122 .
Сугарева, М., Лилова, К. (2011). Демографското възпроизводство в европейските страни след Втората световна война. София : Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, 309 с. ISBN 978-954-322-305-3.
Щерионов, Щ. (2009). Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ–ХІХ в. (до 1878 г.). София : Фабер, 264 с. ISBN 978-954-400-091-2.


Гост-изследователи
Проф. д.и.н. Пенка Найденова
Проф. д.м.н. Божимир Давидов
Доц. д-р Геновева Михова


Проекти
ERA-AGE 2 (Европейско изследователско пространство по стареенето на населението) по 7 РП на ЕС – ръководител доц. д-р Геновева Михова.

Избрани публикации
Давидов, Б. (2011). Измерване на здравето: теории, практики, дискусии. София: Акад. изд. „Проф. М. Дринов“, с. 318.
Михова, Г. (2010). Стареенето на населението – европейски императиви и национални специфики. // А н т и о к с и д а н т и, превенции и здравословно стареене: Сборник. София, СимелПрес, 92–98. ISBN 978-954-9487-89-3.
Найденова, П., Михова, Г., Атанасова, Е. (2009). Професор Минко Минков: Научнотворчески път. София : ЦИН при БАН, 2009. 272 с. ISBN 978-954-91728-9-8.