Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г.  по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение по проект „Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България"

Преписка идентиф. номер: Обява-1
Дата на създаване: 14.12.2017 г.

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 14.12.2017 г. в 14:40 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г .към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - част 1 - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г .към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - част 2 - PDF
Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа.

Документация изх. № РД-5-361 / 14.12.2017 г. към Обява номер РД-5-360 / 14.12.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП - MS Word
Публикувано на 14.12.2017 г. в 14:40 часа.

Срок за получаване на офертите: 05.01.2018 г. (петък), 16:30 часа.

Потенциалните участници в поръчката следва да имат предвид, че на 28.12.2017 г. и на 29.12.2017 г. сградата на Възложителя ще бъде затворена поради техническа профилактика.

Публикувано на 14.12.2017 г. в 17.15 часа. 

Публикувано на 23.01.2018 г. в 14.50 часа
 
Публикувано на 23.01.2018 г. в 14.50 часа
 
Публикувано на 01.03.2018 г. в 12.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа
 
Публикувано на 02.03.2018 г. в 16.20 часа