Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Калина Венелинова Крумова - редовен докторант в ИИНЧ-БАН
Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

Професионално направление: "3.2 Психология"
Специалност: "Социална психология"
Тема на дисертацията: "Влияние на социалнопсихологични фактори върху рисковото поведение на водачите на МПС в България"
Научен ръководител: проф. д-р Антоанета Христова
Дата и място на защитата: 12.03.2020 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:
Автореферат
Резюме на английски език
Рецензия от проф. д-р Йоланда Зографова
Рецензия от проф д пс н Веселин Василев
Становище от проф. д пс н Сава Джонев
Становище от доц. д-р Диана Бакалова
Становище от доц. д-р Димитър Димитров