Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 Емилия Илийчева Тихова - задочен докторант в ИИНЧ-БАН

 Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки"

 Професионално направление: "3.2 Психология"

 Специалност: "Психология на труда и инженерна психология"

Тема на дисертацията: "Психологична готовност на служители за адаптация към структурирани и неструктурирани ситуации в работна среда"

 Научен ръководител: проф. д-р  Лидия Бонева Василева

Дата и място на защитата: 17.06.2019 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж.

Материали по защитата:

 Автореферат

 Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д пс н Снежана Евлогиева Илиева

 Рецензия на проф. д-р Румяна Божинова Манова

 Становище на проф. д пс н Веселин Костов Василев

 Становище на проф. д пс н Наталия Христова Александрова 

 Становище на доц. д-р Лидия Бонева Василева

 

 

Тодор Бориславов Бонев - редовен докторант в ИИНЧ-БАН 

Област на висшето образование: "3. Социални, стопански и правни науки" 

Професионално направление: "3.2 Психология" 

Специалност: "Социална психология" 

Тема на дисертацията: "Социалнопсихологични и личностови фактори при различни форми на агресия сред учениците"

Научен ръководител: проф. д-р  Йоланда Константинова Зографова

Дата и място на защитата: 13.06.2019 г., от 11:00 часа в Заседателната зала на Института по математика и информатика при БАН, 8 блок, II етаж. 

Материали по защитата: 

Автореферат

Резюме на английски език

 Рецензия на проф. д п н Румен Иванов Стаматов

Рецензия на проф. д-р Антоанета Георгиева Христова

Становище на проф. д пс н Веселин Костов Василев

Становище на проф. д-р Йоланда Константинова Зографова

Становище на доц. д-р Биляна Николаева Великова-Цонкова