Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2019/2020г.

в следните специалности:

2.2. История на България (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение; Въпросник за изпита

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) – 1 бр. за задочно обучение; Въпросник за изпита

3.2. Психология (Обща психология/Психология на личността) – 1 бр. за редовно обучение и 1 бр. за задочно обучение; Въпросник за изпита

 

                     Приемането на документи за участие в конкурса приключи.

                       

 

          Изпитите ще се проведат:      по специалността (в ИИНЧ)           от 22 до 26 юни 2020 г.,

     по чужди езици (в ЦО-БАН)            от 29 юни до 3 юли 2020 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн. добър 5.0 и по западен език не по-малко от добър 4,00.