Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА - БАН

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016 /2017 г.

За редовно обучение
2.2. История и археология (История на България - Историческа демография) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.8 . Икономика (Статистика и демография) – 1 бр.; Въпросник за изпит
За задочно обучение:
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 2 бр.; Въпросник за изпит
3.2. Психология (Консултативна психология) – 1 бр.; Въпросник за изпит

Приемът на документи за кандидатстване приключи.

Изпитите ще се проведат: по специалността от 19 до 23 юни 2017 г.,(Одобрените след преглед на документите кандидати ще получат уведомителни писма за датата на изпита)

по чужди езици от 26 до 30 юни 2017 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.