Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА - БАН

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2016 /2017 г.

За редовно обучение
2.2. История и археология (История на България - Историческа демография) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) – 1 бр.; Въпросник за изпит
3.8 . Икономика (Статистика и демография) – 1 бр.; Въпросник за изпит
За задочно обучение:
3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 2 бр.; Въпросник за изпит
3.2. Психология (Консултативна психология) – 1 бр.; Въпросник за изпит

Приемът на документи за кандидатстване приключи.

Изпитите ще се проведат: по специалността:  нa 19  юни 2017 г. - по Социология (ст. 503, 9.30 часа)

                                                                              на 20 юни 2017 - по Консултативна психология и по Педагогическа и възрастова психология (ст. 503, 9.30 часа)

                                                                              по чужди езици от 26 до 30 юни 2017 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.