Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017/2018 г.

За редовно обучение

2.2. История и археология (История на България - Историческа демография) – 1 бр.; въпросник за изпита

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 1 бр.; въпросник за изпита

3.2. Психология (Педагогическа и възрастова психология) – 1 бр.; въпросник за изпита

3.2. Психология (Консултативна психология) – 1 бр.; въпросник за изпита

 

 

Изпитите ще се проведат:          по специалността                 на 19 юни 2018 г., 9:30 часа, ст. 503

      по чужди езици                 от 25 до 29 юни 2018 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.