Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН КОНКУРС

за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г.

3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) – 1 бр.- редовно обучение; ВЪПРОСНИК

3.2. Психология (Психология на труда и инженерна психология) – 1 бр.- редовно обучение; 1 бр. – задочно обучение; ВЪПРОСНИК

 

Изпитите ще се проведат:       по специалността                на 18 юни 2019 г.

                                                      по английски език                от 24 до 28 юни 2019 г.

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.