Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

 

Правилник за придобиване на образователна и научна степен "доктор" и научна степен "доктор на науките" в ИИНЧ-БАН (от 2019 г.)

         Приложение 1

         Приложение 2

         Приложение 3

Правилник за приемане и обучение на докторанти в ИИНЧ - БАН

  Правила за работа на научните журита по процедури за придобиване на научни степени в ИИНЧ - БАН
 

Процедура за подаване на документи за придобиване на степен "доктор" и "доктор на науките"

Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в ИИНЧ

Правила за работата на научните журита за заемане на академични длъжности в ИИНЧ - БАН

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН

  Правилник за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България
  Закон за развитието на академичния състав в Република България