Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка

 за учебната 2017 /2018 г.

 

2.2. История и археология, специалност„История на България“ (Историческа демография) – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Миграционни движения между българските земи и Сърбия през XIX век (до 1878 г.)“ Въпросник за изпита

3.1. Социология, антропология и науки за културата,специалност„Социология“ – 1 бр. за редовно обучение, тематика: „Национална и етническа идентичност“/ „Професионално-семеен баланс – нагласи, практики и политики за успешно съвместяване на ролите в българското семейство“ Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност„Консултативна психология“ – 1 бр. за редовно обучение и  1 бр. за задочно обучение, тематика: „Жизнена устойчивост и справяне с екзистенциални изпитания и професионални предизвикателства“/„Комуникативни модели в практиката на психологичното консултиране“ Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност „Педагогическа и възрастова психология“1 бр. за редовно обучение; тематика: „Личностно развитие в условията на мултикултурна училищна среда“ Въпросник за изпита

3.2. Психология, специалност„Обща психология“ (Психология на личността) – 1 бр. за редовно обучение и 1 бр. за задочно обучение, тематика: „Личностна реализация в условията на динамична социална среда“ Въпросник за изпита

    

                        Изпитите ще се проведат: 

по  специалността               на 5 декември 2017 г., 9.30 часа

по чужди езици                    от 11 до 15 декември 2017 г.

 

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър  4,00.