Download Template for Joomla Full premium theme.

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Online bookmaker bet365

Любомир Руменов Драганов - редовен докторант по Обща психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир; тема: „Жизнени истории и вяра в справедлив свят. Изследване на тематичния наратив при лица от различни възрастови групи“

Дияна Цветанова Добрева-Христова - редовен докторант по Консултативна  психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; тема: Специфики и форми на психологично консултиране в две професионални групи:артисти и програмисти

Полина Цветанова Гудева - задочен докторант по „Социална психология“, научен ръководител проф. д-р Йоланда Зографова;  тема: Ролята на междуличностните отношения за себе-ефикасността  

Ирена Сашова Георгиева задочен докторант по Социология, научен ръководител доц. д-р Елица Димитрова; тема: "Нагласите към родителството във фокуса на семейните политики и променящите се джендърни взимоотношения в семейството. Международен сравнителен анализ"

 

Цвятко Георгиев Георгиев - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Росица Георгиева; 

Мария Христова Соколова - задочен докторант по Консултативна психология, научен ръководител доц. д-р Диана Бакалова

Йоанна Никова Драгнева - задочен докторант по Социална психология, научен ръководител проф. д-р Антоанета Христова

Анет Маринова Маринова-Митова -  задочен докторант по Педагогическа и възрастова психология, научен ръководител проф. д-р Катя Стойчева

Ани Илиянова Гиргицова - задочен докторант по Психология на труда и инженерна психология, научен ръководител доц. д-р Ергюл Таир